Thứ bảy, 9-3-2013, 17:8 GMT+7
 Thấy gì qua mức tăng của tổng mức bán lẻ hàng hóa trong 5 tháng đầu năm 2012

           [  Ngày cập nhật:  18/7/2012 - 16h:37m GMT +7  ]

Trong bối cảnh kinh tế suy giảm, tín dụng thắt chặt và người tiêu dùng cắt giảm chi tiêu do thu nhập giảm. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng vẫn tăng trưởng trong 5 tháng đầu năm, qua đó cho thấy nhu cầu tiêu dùng vẫn ở mức cao.
Tuy nhiên, nhìn chung đây vẫn là mức tăng thấp so với các năm trước. Đặc biệt, trong bối cảnh tồn kho đang ở mức cao. Vì vậy, cần có những giải pháp nhằm kích thích tiêu dùng, giải phóng hàng tồn kho vừa nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp vừa kích thích kinh tế phát triển.
1. Đặc điểm của tổng mức bán lẻ hàng hóa trong 5 tháng đầu năm
Theo số liệu thống kê, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5/2012 tăng 0,6% so với tháng trước và tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước, đạt 191.800 tỷ đồng. Tính chung năm tháng đầu năm, tổng mức hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 952,2 nghìn tỷ đồng, tăng 20,8% so với cùng kỳ năm trước, nếu loại trừ yếu tố giá thì tăng 6,6%.
Trong tổng mức hàng hoá bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm tháng, kinh doanh thương nghiệp đạt 732,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 76,9% tổng mức và tăng 19,5%; khách sạn nhà hàng đạt 108,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 11,4% và tăng 18,6%; dịch vụ đạt 101,9 nghìn tỷ đồng, chiếm 10,7% và tăng 34,2%; du lịch đạt 9,5 nghìn tỷ đồng, chiếm 1% và tăng 23,9%.

Tham khảo tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
 
Ước tính tháng 5 năm 2012             (tỷ đồng)
Ước tính 5 tháng năm 2012 (tỷ đồng)
5 tháng năm 2012 so với cùng kỳ năm 2011 (%)
Tổng mức (tỷ đồng)
Cơ cấu (%)
Tổng số
191.800
952.157
100,0
120,8
Phân theo loại hình kinh tế
 
 
 
 
Nhà nước
22.133
134.163
14,1
116,8
Tập thể
2.032
10.730
1,1
118,6
Tư nhân
69.753
332.002
34,9
124,9
Cá thể
88.657
450.223
47,3
118,7
Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
9.225
25.039
2,6
131,9
Phân theo ngành hoạt động
 
 
 
 
Thương nghiệp
135.296
732.662
76,9
119,5
Khách sạn, nhà hàng
20.981
108.123
11,4
118,6
Du lịch
2.000
9.455
1,0
123,9
Dịch vụ
33.523
101.917
10,7
134,2
 

Trong bối cảnh kinh tế suy giảm, tín dụng bị thắt chặt, người dân cắt giảm chi tiêu thì đây vẫn là kết quả khá tích cực, góp phần không nhỏ ngăn chặn nguy cơ suy giảm tăng trưởng kinh tế. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 5 tháng đầu năm có một số đặc điểm đáng lưu ý:
Thứ nhất, tổng mức bán lẻ tiếp tục tăng qua các tháng.
Thứ hai, tính chung 5 tháng, tổng mức bán lẻ đã tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn tốc độ tăng tương ứng (6,4%) của 5 tháng đầu năm 2011.
Thứ ba, tốc độ tăng tổng mức bán lẻ cao hơn tốc độ tăng GDP (hiện nước ta tính GDP theo quý, theo đó, tốc độ tăng quý I là 4%, quý II ước 4,5%, tính chung 6 tháng 4,3%).
Thứ tư, tốc độ tăng tổng mức bán lẻ có xu hướng cao lên góp phần quan trọng đưa tăng trưởng kinh tế Việt Nam “thoát đáy” vào quý I, vượt dốc tăng lên từ quý II, để cả năm tuy có thể không đạt được tốc độ tăng theo mục tiêu theo Nghị quyết Quốc hội đề ra (6- 6,5%), nhưng có thể tương đương với năm trước (5,89%). Đây sẽ là yếu tố quan trọng góp phần ngăn chặn nguy cơ suy giảm tăng trưởng kinh tế.
Thứ năm, xét theo khu vực kinh tế, khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tuy chiếm tỷ trọng thấp nhất (2,6%), nhưng có tốc độ tăng tổng mức bán lẻ cao nhất (tính theo giá thực tế tăng 31,9%, cao gấp rưỡi tốc độ tăng chung). Khu vực này có tổng mức bán lẻ tăng cao nhất nhờ lợi thế về vốn, cơ sở vật chất hiện đại, về quảng cáo, tiếp thị… Khu vực kinh tế tư nhân có tốc độ tăng cao thứ hai (tính theo giá thực tế tăng 24,9%) và chiếm tỷ trọng cao thứ hai trong các loại hình kinh tế (34,9%). Khu vực kinh tế cá thể chiếm tỷ trọng cao nhất (47,3%) và có tốc độ tăng cao thứ ba (tính theo giá thực tế tăng 18,7%). Khu vực này chiếm tỷ trọng cao có phần do đối tượng khách hàng phần lớn là nông dân, dân nghèo thành thị, nên sức tiêu dùng dễ bị ảnh hưởng khi lạm phát tăng cao. Khu vực kinh tế nhà nước chiếm tỷ trọng 14%, cao hơn so với trước đây, một phần do đẩy mạnh việc bán hàng bình ổn giá ở các đô thị lớn. Trong khi đó, khu vực kinh tế tập thể chiếm tỷ trọng nhỏ (1,1%) và tăng với tốc độ thấp hơn tốc độ chung (18,6%).
Thứ sáu, phân theo ngành hoạt động, ngành thương nghiệp chiếm tỷ trọng lớn nhất (76,9%), chủ yếu do sức mua của người dân còn thấp, người tiêu dùng tập trung vào việc mua bán hàng hóa thuần túy. Khách sạn, nhà hàng chiếm 11,4%, tăng với tốc độ thấp nhất và thấp hơn tốc độ tăng chung (tính theo giá thực tế tăng 18,6%). Nhóm ngành du lịch tăng với tốc độ khá cao (tăng 23,9%), nhưng còn chiếm tỷ trọng rất nhỏ (1%). Khu vực dịch vụ tăng với tốc độ cao nhất (34,2%) và chiếm tỷ trọng khá lớn (10,7%).
2. Nhu cầu tiêu dùng trong nước vẫn còn thấp
Theo một nghiên cứu cho thấy, nhu cầu tiêu dùng thấp đã lan tỏa khắp tất cả lĩnh vực của nền kinh tế chứ không chỉ dừng lại ở mặt hàng lương thực, thực phẩm. Sản xuất công nghiệp cũng như bán lẻ dịch vụ đều giảm tương ứng từ 7,2% và 25,1% vào tháng 4 xuống còn 6,8% và 20% trong tháng 5 so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng kể nhất là trong tháng 5, tiêu dùng cho dịch vụ bán lẻ khách sạn và nhà hàng giảm từ 28,5% xuống còn 24,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Cả hai chỉ số này chứng tỏ nhu cầu tại Việt Nam vẫn còn thấp mặc dù Chính phủ đã có nhiều nỗ lực để nới lỏng chính sách nhằm thúc đẩy tiêu dùng. Chỉ số quản lý mua hàng (PMI) đã giảm từ mức 49,5 điểm trong tháng 4 xuống còn 48,3 điểm trong tháng 5 cho thấy các điều kiện kinh doanh tiếp tục giảm. Đơn đặt hàng mới và đơn đặt hàng xuất khẩu mới giảm từ mức trên 50 điểm trong tháng 4 xuống còn mức dưới 50 điểm trong tháng 5. Sự sụt giảm tiêu dùng ở châu Âu và mức chi tiêu kém ở Nhật Bản đã ghìm chỉ số đơn đặt hàng xuất khẩu mới xuống thấp.
3. Những đề xuất
Mặc dù từ đầu năm đến nay, tổng mức bán lẻ có xu hướng tăng trưởng khả quan, song đó mới chỉ là tín hiệu và cũng chỉ là một trong các yếu tố để ngăn chặn nguy cơ suy giảm của tăng trưởng kinh tế. Muốn tăng trưởng kinh tế thực sự thoát đáy để vượt dốc đi lên, còn phải đẩy mạnh hơn nữa việc tiêu thụ trong nước cũng như các yếu tố khác, như đầu tư, xuất khẩu.
Riêng về việc đẩy mạnh tiêu thụ trong nước, cần có nhiều biện pháp ngăn chặn tình trạng ngừng sản xuất kinh doanh, vỡ nợ để ngăn chặn tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm - yếu tố làm suy giảm thu nhập và sức mua có khả năng thanh toán của dân cư. Cần đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Các doanh nghiệp mạnh dạn giảm giá bán hơn nữa để vừa tiêu thụ nhanh hàng hóa, vừa tranh thủ lúc giá cả còn đang tương đối cao, bởi theo dự đoán của nhiều chuyên gia, tốc độ tăng giá tính theo năm còn có xu hướng giảm hơn nữa trong mấy tháng tới.

In bài này Gửi bạn bè Quay lại
Off Telex VNI VIQR 

   Các tin khác :
  Năm nay mục tiêu xuất khẩu gỗ là 4,6 triệu USD [ 18/7/2012 ]
  Giá cà phê và cacao giảm do đồng đô la, đường phục hồi vào cuối phiên [ 18/7/2012 ]
  Hàng hóa thế giới sáng 18-7: Dầu tăng phiên thứ 5, ngô cao gần kỷ lục [ 18/7/2012 ]
  Hoa Kỳ- Thị trường xuất khẩu lớn nhất của nhiều mặt hàng [ 18/7/2012 ]
  Nhật Bản – thị trường xuất khẩu quan trọng thứ hai của Việt Nam [ 10/7/2012 ]
  Kim ngạch xuất khẩu sang Ixraen tăng mạnh [ 10/7/2012 ]
  Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá Việt Nam sang Ucraina tăng trưởng [ 10/7/2012 ]
  Nhu cầu lúa mì tại Ấn Độ tăng do giá giảm [ 10/7/2012 ]
  FAO cắt giảm dự báo sản lượng ngô Mỹ thêm 25 triệu tấn [ 10/7/2012 ]
  Thông tin lúa gạo thế giới ngày 10-7 [ 10/7/2012 ]