Thứ năm, 31-7-2014, 16:23 GMT+7
/img/image/news/30-7-2014/thu vi?n hình ?nh.jpeg
Ngày 30/7/2014, 15:41 GMT+7
Theo Tổng cục Thống kê, nhập siêu từ Trung Quốc trong 7 tháng năm nay ước tính đạt 14,8 tỷ USD, tăng 14,4%.
/img/image/news/30-7-2014/thu vi?n hình ?nh.jpeg
Ngày 30/7/2014, 15:28 GMT+7
Mặc dù ô tô là mặt hàng bị hạn chế nhập khẩu, nhưng lượng ô tô nguyên chiếc nhập về Việt Nam vẫn tăng. Theo thống kê, trong tháng 6/2014, lượng ô tô nhập khẩu là 5.621 chiếc, trị giá 117,07 triệu USD (tăng 19,93% về lượng và tăng 10,1% về kim ngạch so với tháng trước đó).
/img/image/news/29-7-2014/xnk.jpg
Ngày 29/7/2014, 9:44 GMT+7
Theo số liệu thống kê, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa về Việt Nam từ Bỉ trong 6 tháng đầu năm 2014 đạt 282,31 triệu USD, tăng 8,42% so với cùng kỳ năm trước.
/img/image/news/28-7-2014/thu vi?n hình ?nh.jpeg
Ngày 28/7/2014, 14:10 GMT+7
Khối lượng nhập khẩu phân bón 7 tháng đầu năm 2014 đạt gần 2,1 triệu tấn, trị giá 666 triệu USD
/img/image/news/23-7-2014/di?n tho?i- linh ki?n.jpeg
Ngày 23/7/2014, 10:18 GMT+7
Theo số liệu thống kê, kim ngạch nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện về Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2014 đạt 3,92 tỷ USD, tăng 4,15% so với cùng kỳ năm trước.
/img/image/news/23-7-2014/du?c ph?m 1.jpeg
Ngày 23/7/2014, 10:0 GMT+7
Tính từ đầu năm cho đến hết tháng 6/2014, Việt Nam đã nhập khẩu 963,3 triệu USD hàng dược phẩm, tăng 8,27% so với nửa đầu năm 2013. Trong số những thị trường cung cấp mặt hàng dược phẩm cho Việt Nam thì Ấn Độ là thị trường chính, chiếm 13,6% thị phần, đạt 131,1 triệu USD, tăng 13,54%.
/img/image/news/22-7-2014/sua 1.jpg
Ngày 22/7/2014, 13:41 GMT+7
Ngược lại với tăng kim ngạch nhập khẩu sữa và sản phẩm trong tháng 5, sang tháng 6 nhập khẩu mặt hàng này giảm kim ngạch, giảm 11,1%, tương đương với 102,3 triệu USD. Tính chung nửa đầu năm 2014, kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này đạt 579,2 triệu USD, tăng 16,88% so với cùng kỳ năm trước.
/img/image/news/21-7-2014/lua my 2.jpg
Ngày 21/7/2014, 13:54 GMT+7
Theo số liệu thống kê, nhập khẩu lúa mì về Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2014 đạt 979.019 tấn, trị giá 315.433.142, tăng 22,62% về lượng và tăng 9,81% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
/img/image/news/21-7-2014/dá quí.jpeg
Ngày 21/7/2014, 13:50 GMT+7
Theo số liệu thống kê, kim ngạch nhập khẩu đá quý, kim loại quý và sản phẩm về Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2014 đạt 284,96 triệu USD, tăng 34,02% so với cùng kỳ năm trước.
/img/image/news/21-7-2014/nh?p siêu.jpeg
Ngày 21/7/2014, 13:45 GMT+7
Theo số liệu thống kê mới nhất của Tổng cục Hải quan, nửa đầu tháng 7 cán cân thương mại hàng hóa của cả nước thâm hụt khoảng 200 triệu USD. Mặc dù vậy, tính từ đầu năm đến ngày 15/7, cán cân thương mại hàng hóa vẫn thặng dư 1,46 tỷ USD.